Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola”

https://www.rite.edu.lv/?lang=lv