Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Tikai nedrīkst sajauc brīvprātīgo darbu ar praksi. Prakse ir saistīta ar mācību procesu, kurā ir iesaistīta tava mācību iestāde un organizācija, uzņēmums, institūcija, kas tevi pieņem praksē. Prakse vienmēr būs tajā specialitātē, ko tu apgūsti. Brīvprātīgo darbu var veikt jebkurā citā jomā.

Kā un kāpēc kļūt par brīvprātīgo?

Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kas vēlas pielietot un attīstīt savas spējas un prasmes, kā arī gūt jaunu pieredzi, iesaistoties un ietekmējot dažādus sabiedriskos procesus. Pie tam, brīvprātīgs darbs nebūt nenozīmē darīt to, kas nepatīk. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var veltīt šim darbam – tās var būt gan vairākas dienas, gan pāris stundas mēnesī.

Ko dod brīvprātīgais darbs tā darītājam?

• Lieliska iespēja pielietot un pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas
• Iegūt jaunus draugus un domubiedrus, kurus vieno kopīgas intereses
• Iespēja nokļūt apritē
• Iespēja ietekmēt sabiedriskus procesus
• Īstenot iecerētas idejas un varbūt pat sapņus.

Brīvprātīgais darbs jauniešiem ir ļoti nozīmīgs viņu personības veidošanās procesā, jo tas ir veids, kā izprast tādas vērtības, kā uzticēšanās, cieņa, rūpes, līdzjūtība u.tml. Brīvprātīgais darbs palīdz iegūt praktiskās iemaņas individuāli vai sadarbībā ar līdzīgi domājošajiem darbojoties, strādājot, veidojot un attīstot vidi sev apkārt. Tas sekmē jaunieša iespējas iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirgū. Darba devēju acīs tu būsi daudz vērtīgāks kandidāts, nekā tas, kurš dzīves gājuma aprakstā (CV) varēs uzrādīt tikai diplomu.

Kur Latvijā var iesaistīties brīvprātīgajā darbā?

Brīvprātīgo darbu var veikt:

 

  • valsts un pašvaldību iestādēs
  • biedrībās vai nodibinājumos
  • politiskās pārvaldes iestādēs
  • reliģiskās organizācijās

Dažas brīvprātīgā darba vakances atrodamas brīvprātīgā darba datu bāzēs:
Biedrība „Brīvprātīgais.lv” http://brivpratigais.lv/datubaze/
Biedrība „Esi labs” http://www.esilabs.lv/brivpratigais
Jauniešu karjeras portāls http://www.prakse.lv
Iespēju karte http://www.iespejukarte.lv
Brīvprātīgo darba piedāvājumu apkopojums http://www.brivpratigajiem.lv