Mobilitātes iespējas

Latvijas jaunatnes politikas īstenošana tiek balstīta uz septiņiem pamatprincipiem, kur viens no tiem ir mobilitātes un starptautiskās sadarbības nodrošināšanas princips. Jautāsiet, kas ir mobilitāte un kāpēc ir svarīgi būt mobilam? Jauniešiem ir iespēja mācību, pētniecības vai brīvprātīgā darba nolūkā doties uz dažādām tuvākām vai tālākām pasaules valstīm, lai ne tikai iepazītu tās valsts vidi, kultūru un cilvēkus, bet arī apgūtu jaunas zināšanas un prasmes ārpus savas ierastās dzīvesvietas, mācoties no labās prakses un piedaloties pieredzes apmaiņā ar vienaudžiem. Iegūtā pieredze un zināšanas dos plašākas iespējas iekļauties darba tirgū un noteikti pavērs jaunas intereses.

Eiropas Savienības programmas

Šobrīd Latvijas jauniešiem pastāv dažādas Eiropas Savienības starptautiskās mobilitātes iespējas. Latvijas pilsoņiem pastāv iespēja iesaistīties tādās starptautiskās mobilitātes programmās, kā Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet, Tempus, Erasmus Mundus, Culture and Europe for Citizens. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv

Latvijas jaunieši var iesaistīties programmā „Jaunatne darbībā” (Youth in Action), kuras ietvaros tiek veicināta jauniešu mobilitāte Eiropā. Programma „Jaunatne darbībā” ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai veicinātu starptautisko sadarbību un jauniešu mobilitāti. Vairāk informācijas: www.jaunatne.gov.lv

Eiropas Padomes programmas

Eiropas Padome aktīvi atbalsta jauniešu līdzdalību un iniciatīvas, sniedzot iespēju piedalīties dažādās pieredzes apmaiņas aktivitātēs. Eiropas Padomes Jaunatnes un Sporta direktorāts regulāri organizē pasākumus un sniedz informāciju par aktualitātēm starptautiskā jaunatnes politikas jomā.

Eiropas Savienības un Eiropas Padomes jaunatnes partnerības programmas 2010 – 2013 ietvaros ir paredzētas mobilitātes aktivitātes jauniešiem ar īpašu fokusu uz sadarbību ar dienvidaustrumu Eiropu, austrumu Eiropu, Kaukāza reģiona, dienvidu Vidusjūras un Āfrikas valstīm.

Citas programmas

Starptautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas programma starp Latviju un Japānu

Kopš 2006.gada Latvijas jaunieši var piedalīties Starptautiskajā jauniešu apmaiņā starp Latviju un Japānu. Apmaiņas ietvaros Japānas un Latvijas jaunieši dodas savstarpējās vizītēs ar mērķi veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības abu valstu jauniešu starpā. Jaunieši piedalās starptautiskā konferencē un diskusiju formā, apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, iepazīst Japānas un Latvijas kultūru un vēsturi. Vairāk informācijas: www.jaunatne.gov.lv

Nordplus Jauniešu izglītības programma

Nordplus Jauniešu programma atbalsta dažādas aktivitātes skolu izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā: skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, jaunu projektu attīstību, skolotāju apmaiņu starp skolām un citus projektu veidus, kuru ietvaros uzlabojas izglītības kvalitāte un attīstās starpkultūru dialogs. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv