Viesītes komunālā pārvalde

Mājaslapa: http://www.viesites-kp.lv

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Viesītes novada komunālajā sektorā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā un ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras apkalpojamā teritorija līdz ar novada izveidošanos ir paplašinājusies ar Elkšņu, Saukas un Rites pagastiem. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina namu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu, siltuma ražošanu un piegādi, kā arī ūdens ieguvi un apgādi.

Delegligums_udenskanaliz

Delegligums_siltumerg

Delegligums_atkritumi

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mērķis ir nodrošināt Viesītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
tel.: 26548136, 22822103, 25440203, e-pasts: napa[at]viesite.lv