Lones Tautas nams

Mūsu tālruņi-26313739,29356839
Lones nama vadītāja-Inta Malceniece

Lones Tautas nams jau 50 gadus stāv lepns krustcelēs starp Viesīti un Neretu,Sauku un Riti, kurš mīļi aicina ikvienu ienākam ikdienā ,gan apmeklēt pasākumus.Šogad oktobrī nams atzīmēs savu pussimta pastāvēšanu.Nams ir pateicīgs par pārmaiņām,par pašdarbniekiem, kuri nākuši un vēl nāk !Mēs lepojamies ar  sieviešu vokālo ansambli “”Avia”“,kura dziedātājas  aiznes Saukas vārdu ,Lones Tautas nama labestību! Lones Tautas nams lepojas ar pasākumu apmeklētajiem!
Jau septīto gadu jūlija otrajā sestdienā aicinām ļaudis uz Saukas pagasta svētkiem! Savukārt jūnija pirmajā sestdienā “”Lejas Arendzānos”“aicina novadnieka, komponista Arvīda Žilinska
dziesmas, skaņdarbi, dažādu izpildītāju sniegumā.
Pie mums patīk ne tikai apmeklētājiem, bet labi jūtas aktieri, mūziķi,ikviens, kurš iegriežas kaut reizi mūsu baltajā namā.No ārpuses necils, druscīt aplucis,toties iekšā gaišs, svētības pilns!

Aicinām izmantot mūsu nama telpas dažādu saviesīgu vakaru rīkošanai, semināriem! 

Kā jau sākumā minēju nams atzīmē savu 50.gadu jubileju, tādēļ aicinām ikvienu, kuram ir mājās kas interesants palicis no nama dzīves, atvēlēt uz laiku mums nama darbiniecēm,muzejam,lai izveidotu kopīgu izstādi,atmiņu galeriju!

Šī gada 10. maijā Lones T./namā viesosies vīru koris ““Arājs””,kurā dzied nama pamats, ja tā drīkst teikt A.god. Gunārs Mednis, vad. Māra Skride