Komisijas,komitejas

Viesītes novada domes pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja:

 • Alfons Žuks–komitejas priekšsēdētājs
 • Modris Lāčplēsis
 • Svetlana Andruškeviča
 • Vita Elksne
 • Anatolijs Kvitkovs
 • Iveta Līce
 • Juris Līcis
 • Roberts Orups
 • Pēteris Līcis

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja:

 • Svetlana Andruškeviča– komitejas priekšsēdētāja
 • Pēteris Līcis– komitejas priekšsēdētājas vietnieks
 • Roberts Orups
 • Modris Lāčplēsis

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja:

 • Juris Līcis–komitejas priekšsēdētājs
 • Alfons Žuks – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 • Vita Elksne
 • Anatolijs Kvitkovs

Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgās komisijas un pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padome

Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai izveidotas šādas pastāvīgās Viesītes novada

 pašvaldības domes komisijas:

1.1. Administratīvā komisija: 

 • pašvaldības juriste Ināra  Erte- komisijas priekšsēdētāja
 • deputāts Modris Lāčplēsis
 • deputāts Anatolijs Kvitkovs,
 • deputāte Vita Elksne,
 • bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Grigorjeva;
 • pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis.

1.2. Iepirkumu komisija:

 • nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne – komisijas priekšsēdētāja
 • deputāts Juris Līcis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • deputāts Roberts Orups,
 • pašvaldības juriste Ināra Erte,
 • pašvaldības finansistes p.i. Karīna Frolova

1.3.Komunālo jautājumu komisija:

 • deputāts Modris Lāčplēsis
 • deputāte Svetlana Andruškeviča,
 • pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse – komisijas priekšsēdētāja
 • pārvalžu vadītāji Dainis Černauskis, Lilita Bārdule,
 • SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons un grāmatvede Ligita Rieksta.

1.4.Bilanču un revīzijas komisija:

 • domes priekšsēdētājs Alfons Žuks – komisijas priekšsēdētājs
 • deputāts Juris Līcis,
 • galvenā grāmatvede Ilona Strade,
 • finansiste p.i. Karīna Frolova,
 • algu grāmatvede Daiga Pērkone.

1.5. Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisija:

 • deputāte Vita Elksne,
 • deputāts Anatolijs Kvitkovs,
 • deputāts Pēteris Līcis – komisijas priekšsēdētājs
 • būvinženieris Gatis Puzāns – komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis Vigonts Kuklis un mežzinis Jānis Paegļkalns.

1.6.Ceļa fonda komisija:

 • domes priekšsēdētājs Alfons Žuks – komisijas priekšsēdētājs
 • pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse
 • pašvaldības speciālists, atbildīgais par pašvaldības ceļiem Zigmunds Avens,
 • galvenā grāmatvede Ilona Strade,
 • pagastu pārvalžu vadītāji Dainis Černauskis, Lilita Bārdule.

1.7.Publisko pasākumu rīkošanas saskaņošanas komisija:

 • pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse – komisijas priekšsēdētāja
 • deputāts Roberts Orups,
 • domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce,
 • Viesītes kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva,
 • pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis.

1.8. Viesītes novada Medību koordinācijas komisija:

 • pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse kā Viesītes novada pašvaldības pārstāvis-komisijas priekšsēdētāja,
 • Sēlijas virsmežniecības, Viesītes nodaļas vecākais mežzinis Vigonts Kuklis,
 • Latvijas Mednieku savienības pārstāvis Guntis Baumanis,
 • LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve, Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Prodniece.
 • biedrība “Zemnieku saeima” pilnvarotais pārstāvis – Rolands Tīrumnieks

1.9.Lauksaimniecības zemju pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija :

 • pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse – komisijas priekšsēdētāja
 • nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne,
 • deputāte Svetlana Andruškeviča,
 • domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce
 • pašvaldības speciālists Zigmunds Avens.

2.0. Ētikas komisija

 • deputāts Juris Līcis – komisijas priekšsēdētājs
 • deputāte Vita Elksne,
 • deputāte Iveta Līce,
 • Viesītes novada bāriņtiesas locekle Lita Šteinarte,
 • pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola

Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai, saskaņā ar nolikumu, izveidot Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padomi šādā sastāvā:

 • domes priekšsēdētājs Alfons Žuks,
 • pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse
 • domes Sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča,
 • pagastu pārvalžu vadītāji Dainis Černauskis, Lilita Bārdule