Elkšņu Kultūras nams

Kultūras nama vadītāja: Indra Cepurīte

e-pasts: indra.cepurite[et]viesite.lv

Kontakttālrunis: 26405134

Adrese: „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, LV- 5217

 

Elkšņu kultūras nama esošā ēka ir celta 1976. gadā, renovēta 2010. gadā un šobrīd šajās telpās atrodas arī Elkšņu pagasta bibliotēka un pagasta pārvalde. 2011. gadā blakus kultūras namam tika uzcelta jauna brīvdabas estrāde.

 Elkšņu kultūras namā aktīvi darbojas:

  • Sieviešu vokālais ansamblis „Tik un tā” vadītāja- Daira Linarte
  • Rokdarbu un mākslas pulciņš bērniem un pieaugušajiem „Savam priekam” vadītāja- Baiba Bite
  • Dramatiskā kolektīva vadītāja – Daiga Černauska

Elkšņu kultūras nama tradicionālie pasākumi:

  • „Dziesma Elkšņiem”
  • Humora vakars
  • Pagasta svētki
  • Novada zemnieku un uzņēmēju balle
  • Vasaras nometnes bērniem

Elkšņu kultūras nama telpu iznomāšanas cenrādis

Foto galerija